ANGRERETT

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen per e-post eller brev sendt per post. Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Eker Performance AS
Mosseveien 53 – 1610 Fredrikstad
Tlf: +47 47 70 22 22 – Mail: sales@ekerperformance.com

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Last ned angrerettskjema

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering
av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

FRAKT & LEVERING

Det tar normalt 1 uke fra bestilling til varen er hos deg. Ved høytider kan dette dessverre ta noe lengre tid.
Alle pakker blir normalt sendt med Bring/Posten med sporingsnummer. Vi kontakter deg før eventuelle endringer.

Fri frakt på alle ordre over 3000,-

Leveres på nærmeste postkontor/butikk.

Servicepakke – 149,- pr ordre.

Leveres på nærmeste postkontor/butikk.

Pakke på døren – 199,- pr ordre.

Leveres hjem på døren, mellom 17 – 21.00. Du får varsel på SMS og blir kontaktet av Bring/Posten før levering. Denne tjenesten fungerer dessverre ikke overalt, vi kontakter deg om det ikke skulle fungere til din adresse.

Pick-Up-Point Fredrikstad – 0,- pr ordre.

Utleveres hos Eker Performance’s butikk i Fredrikstad. Adresse: Mosseveien 53, 1610 Fredrikstad.

RETUR

Om det skulle være behov for å sende en vare i retur, vennligst kontakt oss pr telefon eller e-post.