SERVICE

Vårt serviceanlegg i Fredrikstad huser et moderne verksted og utdannede mekanikere som imøtekommer de krav og forventninger det er å eie et high-end produkt. Ved siden av servicer, reparasjoner og utbedringer, tilbyr våre serviceavdelinger også bl.a vinterlagring og hentetjenester.

Vårt salgskontor i Stavanger har ikke eget serviceverksted.